توجه
  • Please create an attachment directory.

روش های طبقه بندی هزینه

۱) بر اساس عملکرد
   - کارخانه
   - بازاریابی ، فروش
   - اداري
   - مالی

۲) بر اساس اقلام هزینه
   - مواد مستقیم
   - دستمزد مستقیم
   - سربار کارخانه

 

۳) بر اساس هزینه هاي مرتبط با محصول
   - مستقیم
   - غیر مستقیم

۴) بر اساس مراکز هزینه
   - مراکز هزینه تولیدي
   - مراکز هزینه خدماتی

۵) بر اساس انتقال به سود و زیان
   - به عنوان هزینه محصول
   - به عنوان هزینه دوره

۶) بر اساس تغییرات
   - متغیر
   - ثابت
   - نیمه متغیر

۷) بر اساس پوشش زمانی هزینه
   - سرمایه اي
   - سود و زیانی

۸) درجه میانگین هزینه
   - در سطح کل محصول
   - در سطح دسته (بچ)

 

لینک مقاله لینک مقاله به صورت کامل

شما اینجا هستید: خانه مقالات روش های طبقه بندی هزینه