توجه
  • Please create an attachment directory.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بارويکرد موسوم به زمان محور

یکی از روشهای اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت که توسط کاپلان و آندرسون ارائه شده ، رويکرد موسوم به زمان محور ( Time-Driven ) است که امکان شمول گستره‌ي بزرگي از فعاليتها، سفارشات و رفتارهاي مشتريان را بدون نياز به انجام محاسبه هزينه هاي انواع بي‌شماري از فعاليتها، محصولات و مشتريان فراهم مي کند. مطالعه مقاله زیر که توسط یکی از همکاران  موسسه فراسامانه اعداد ترجمه و اقتباس شده است را توصیه می نمائیم.

 

Time-Driven ABC لینک مقاله به صورت کامل

شما اینجا هستید: خانه مقالات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بارويکرد موسوم به زمان محور