خدمات فراسامانه

انجام فرآیند شناخت و تعیین مشکلات و ارائه راهکارنرم افزاری :
بی شک تولید نرم افزارهای خاص، مستلزم شناخت از محیط تجاری و عوامل به وجود آورنده داده های مورد نیاز نرم افزار مورد نظر است و چه بسا سازماندهی و فرآیندهای به وجود آورنده این داده ها نیز با مشکلاتی روبرو باشند و وظیفه تیم کارشناسی این است که با استفاده از تکنیک های تحلیل سیستم، شناخت از وضعیت موجود را تهیه و مشکلات (نیروی انسانی، سازماندهی، گردش کار، نرم افزارها، سخت افزار و ...) را در قالب گزارش شناخت ارائه نموده و راهکارهای عملی برای اصلاح مشکلات و هم چنین راهکار نرم افزاری را نیز اعلام نماید.


تحلیل و طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری :
در مواردی که نیاز به تولید نرم افزار خاص برای مشتریان باشد وظیفه تیم کارشناسی، تحلیل و طراحی نرم افزار مورد نظر بر مبنای گزارش شناخت تیم کارشناسی شناخت و یا گزارش شناخت ارائه شده از سوی مشتری است و پس از ارائه گزارش تحلیل مفهومی و تایید مشتری، تولید نرم افزار بر اساس توافقات طرفین صورت می گیرد.


تبدیل و انتقال اطلاعات (convert) از نرم افزارهای موجود به نرم افزارهای فراسامانه :
بدیهی است برخی از مشتریان دارای سوابق استفاده از نرم افزارهای سایر شرکت های نرم افزاری هستند و در فرآیند توسعه و تبدیل نرم افزارهای خود به نرم افزارهای فراسامانه، قصد استفاده از اطلاعات و داده های قبل خود در نرم افزارهای فراسانه را دارند. این موضوع در برخی از سیستم ها (به خصوص سیستم حسابداری) امکان پذیر است و کار تبدیل داده های سیستم های قدیمی به سیستم های فراسامانه با همکاری گروه کارشناسی مربوطه صورت می گیرد.


خدمات پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده :
تمامی نرم افزارهای فراسامانه، پس از فروش از خدمات پشتیبانی بر مبنای قراردادهای پشتیبانی برخوردار خواهند بود.

خدمات پشتیبانی پس از راه اندازی سیستم ها شروع و موارد زیر را در بر می گیرد:

  • تکمیل آموزش کاربران سیستم ها
  • ارائه نسخ جدید سیستم ها
  • ایجاد گزارشات جدید و مازاد بر گزارشات موجود بر اساس درخواست مشتریان
  • اصلاح موارد اشتباه در ثبت داده ها (مربوط به پایگاه داده)
  • و سایر تسهیلات مورد نیاز در جهت کیفیت انجام کار

خدمات پشتیبانی به طرق زیر صورت می گیرد:

  • راهنمایی از طریق تماس تلفنی
  • مراجعه حضوری به محل مشتری
  • ارسال فایل از طریق E-mail
  • پشتیبانی آنلاین به توسط نرم افزارهای واسط
شما اینجا هستید: خانه خدمات