درباره فراسامانه

مؤسسه فراسامانه اعداد در تاريخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۹ تحت شماره ۱۲۵۴۷ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده و در ابتداي فعاليت خود نسبت به عرضه محصولات نرم افزاري تحت DOS  و عمدتاً نرم افزارهاي مالي تولید شده از قبل توسط شرکا اقدام نمود. اين نرم افزارها شامل حسابداري مالي، صورت هاي مالي و يادداشت هاي آن، انبار و حسابداري انبار، حقوق و دستمزد، دارايي ثابت، فروش و چند نرم افزار خاص بوده است. نرم افزارهاي تحت سيستم عامل DOS  مؤسسه در چندين شركت نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

طراحي نرم افزارهاي تحت WINDOWS  مؤسسه از سال ۱۳۸۲ با طراحی و کیفیتی جدید شروع و تاكنون بخش قابل توجهي از نرم افزارهاي مالي طراحي و توليد شده است. اين نرم افزارها شامل : حسابداري مالي، حسابداري ارزي، حسابداري تجميعي، خزانه داري، حسابهای دریافتنی و پرداختنی، حقوق و دستمزد، انبار و حسابداري انبار، فروش، حسابداري اموال، تايم شيت و سفارشات است.

مؤسسه هم چنين برحسب قراردادهاي خود طراحي و ساخت نرم افزارهاي "مدیریت پيگيري سفارشات" براي شركت هاي واسطه در تامين قطعات توليدي و هم چنين نرم افزار "تايم شيت" براي شركت هايي كه كنترل كاركرد پرسنل را از طريق سيستم مجزايي مي خواهند و قصد هزينه يابي با اين روش را دارند، عهده دار بوده است.

شما اینجا هستید: خانه فراسامانه درباره فراسامانه