تماس با فراسامانه

بازدید: 2898

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، نارمک، خیابان گلبرگ (جانبازان) غربی، شماره ۸۹، واحد ۵
تلـفن:  ۷۷۱۳۰۴۸۶ و ۷۷۱۳۰۴۸۸ و 5180 139 0912
فکس:  ۷۷۲۰۵۹۶۶
پست الکترونیک: info (at) farasamane (dot) com