اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت :" نیاز به بانک های جامع اطلاعاتی یک ضرورت انکارناپذیر کشور در تمام عرصه های اقتصادی و برنامه ریزی است ووزارت اقتصاد نیز بر استفاده از این سیستم تاکید دارد.".

ادامه مطلب: اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی

حذف قانون چک از زمره قوانین کشور

یک عضو کمیسون قضایی مجلس گفت: با تصویب قانون جدید تجارت، دیگر قانونی برای چک به صورت مجزا وجود نخواهد داشت.

ادامه مطلب: حذف قانون چک از زمره قوانین کشور

باز هم نقص سیستم ها باعث سوء استفاده در سیستم بانکی شد

افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور بحث روز محافل اقتصادی، مالی و بانکی کشور است. حجم اختلاس به حدی بالاست که همه بخش های درگیر در آن سعی در فرار از مسئولیت خود درآن برمی آیند. ماجرای اختلاس از سال 1386 شروع می شود و با شیب آن تند در سال 1389 به رقم 800 میلیارد تومان و تا مرداد 1390 به حدود 2800 میلیارد تومان رسیده است با تلخیصی از گزارش مفصل روزنامه کیهان به پروسه زیر برخورد می نمائیم.

ادامه مطلب: باز هم نقص سیستم ها باعث سوء استفاده در سیستم بانکی شد

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار حسابداری، مالی و اقتصادی