اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت :" نیاز به بانک های جامع اطلاعاتی یک ضرورت انکارناپذیر کشور در تمام عرصه های اقتصادی و برنامه ریزی است ووزارت اقتصاد نیز بر استفاده از این سیستم تاکید دارد.".

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شمس الدین حسینی با بیان اینکه درطرح جامع مالیاتی ، ایران کد به عنوان یکی از زیرساخت های اطلاعاتی مهم مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، افزود: بدون زیرساخت های جامع اطلاعاتی و الکترونیکی نمی توان کارها را پیش برد و اثار این سیستم برای همه در حال آشکار شدن است.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در تدوین طرح جامع مالیاتی که مراحل نهایی خود را می گذراند به نقش زیر ساختی ایران کد توجه ویژه ای شده و قرار است ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور متصل شود.حسینی افزود: مذاکرات اولیه در این باره میان وزارتخانه های اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت انجام شده است وکارشناسان در حال فراهم کردن مقدمات فنی کار هستند.وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: ایران کد به خاطر خاصیت زیرساختی اطلاعاتی که دارد و مصوب های پشتیبان آن می تواند کمک زیادی به موفقیت طرح جامع مالیاتی کند.وی افزود: طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی هم اکنون مراحل نهایی تصویب در هیات وزیران را سپری کرده است و بزودی در قالب لایحه ای تقدیم مجلس می شود و نظام مالیاتی کشور در این طرح از اساس دگرگون خواهد شد.

ايران کد چيست ؟ 
به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9٧ قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1382 ، وزارت بازرگانی موظف شده است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامين ملی کالا ، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل های طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پايگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه - پرتال - اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .
طرح پيشنهادی کد ملی که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به هيات وزيران ارائه گرديده بود در نامه شماره 116225 / ت / 35818 ه مورخ 12 / 9 / 1385 به تصويب رسيده و اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا  و خدمات ایران ابلاغ شده است .

تعريف کد ملی
سيستم ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا سيستمی است که اطلاعات پايه زنجيره تامین در حوزه کالا را تحت کنترل در آورده و به عناصر سيستم تزريق می نماید .
این سيستم با استفاده از ابزار خبره طبقه بندی و کدگذاری کالا ، زبان مشترک و مفاهيم مشترکی را در سطح ملی ايجاد نموده و کليه اطلاعات اعتباری قلم کالا را از قبيل مراجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بين المللی و ... در خود ثبت و ذخيره می نماید .

هدف از راه اندازی کد ملی
این طرح با هدف کمک به شکل گيری بازار شفاف ، روان و کارآمد ، ايجاد  امکان عرضه مستقيم کالا ، تحقق تامين حداکثر نيازها از منابع داخلی ، ايجاد شفافيت اقتصادی ، سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور اجرا می شود .

مزایای داشتن کد ملی

  • ایجاد زبان مشترک در شناسايی کالا و تسهيل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار
  • زمينه سازی جهت ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مديریت زنجيره تامین کالا و خدمات
  • زمينه ساز حضور در عرصه تجارت الکترونيک
  • ايجاد قابلیت ارتباط با سيستم های کدينگ بين المللی
  • معرفی و شناسائی منابع ساخت و توزيع کالا
  • زمينه ساز توزيع گسترده برای توليد کنندگان و توزيع کنندگان
  • زمينه ساز معرفی و تبليغ گسترده منطقه ای و جهانی کالاها
  • کاهش هزينه های توزیع ، فروش و عمليات
شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار حسابداری، مالی و اقتصادی اتصال ایران کد به سامانه های سازمان امور مالیاتی