مشخصات عمومی سیستم های نرم افزاری فراسامانه

عبارت است از :

 • استفاده از معماري Client / Server  و كنترل سطوح دسترسي كاربران و عدم دسترسي كاربران از طريق سيستم فايل به اطلاعات
 • موتور پايگاه داده ها Ms SQL Server  مي باشد. بدليل پشتيباني مناسب از استانداردها، قابليت انعطاف لازم در پياده سازي نرم افزار و معماري مورد نياز، حجم تراكنش ها، مسائل امنيتي، در دسترس بودن دانش فني و تامين نيروي انساني
 • استفاده از واسطه هاي گرافيكي و به كارگيري حداكثر امكانات O.S
 • يكپارچگي طراحي فرم ها جهت سهولت آموزش كاربران
 • كنترل كاربران تا پائين ترين سطوح عمليات اجرايي و تهيه Logfile ها كه قادر است كليه عمليات روي ركوردهاي جداول مختلف سيستم را تعقيب نمايد
 • تعريف كاربران در جهت تعيين سطوح و دسترسي تا سطح فيلدهاي اطلاعاتي و فرم ها
 • تبادل اطلاعات بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان بطور خودكار و روي مدياهاي مختلف انتقال داده ها
 • نصب برنامه بر روي تمامی نسخ  Windows
 • رعايت كليه اصول سيستم هاي يكپارچه و برقراري و تبادل اطلاعات بين زير سيستم هاي مرتبط به طور خودكار
 • امكان تجميع اطلاعات شركت مادر و شركت هاي فرعي
 • به كارگيري ابزارهاي Crystal Report به عنوان يكي از قوي ترين ابزارهاي گزارش گيري
 • پشتيباني از ساختارهاي مالي مبتني بر هزينه يابي مرحله اي وسفارش كار (Process & Job Order Cost)
 • پشتيباني از ساختارهاي مالي مدرن مبتني بر هزينه يابي بر مبناي فعاليت (Activity Based Costing)
 • امکان اخذ هرگونه گزارش توسط کاربر در کليه سيستم ها با ابزار Report Generator
شما اینجا هستید: خانه محصولات