سیستم حسابداری مالی فراسامانه

بنا به تعريف : حسابداري دانشي است كه با به كار گيري آن اطلاعات مربوط به معاملات، عمليات مالي و رويداد هاي داراي اثر مالي يك مؤسسه ۱- جمع آوري  ۲- تجزيه و تحليل  ۳- اندازه گيري  ۴- ثبت  ۵- طبقه بندي  ۶- تجميع  ۷- تخليص ۸- گزارش مي شود.

امروزه اکثر اعمال فوق توسط نرم افزار حسابداري انجام مي شود و در صورتي که از مجموعه نرم افزارهاي عملياتي يکپارچه فراسامانه استفاده شود مي توان تمامي مراحل فوق را در نرم افزارها انجام داده و نتيجه آن را در قالب سند حسابداري مشاهده نمود. مهم ترين عامل در کارايي يک سيستم حسابداري، ساختار حساب هاي آن است که بتواند ساده ترين و پيچيده ترين فعاليت ها را پشتيباني نمايد و هم چنين عمليات مالي انجام شده توسط ساير سيستم ها را نيز ثبت نمايد و نتيجه را با کامل ترين گزارشات ممکن در اختيار کاربران قرار دهد.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم حسابداري از همه سيستم هاي عملياتي دريافت اطلاعات در چارچوب سند حسابداري دارد و سند ارسال شده از ساير سيستم ها با نوع سند سيستم مربوطه در حسابداري ذخيره مي شود و هر سيستم دفاتر و حساب هاي خود را دارد و بررسي اسناد هر سيستم و اخذ گزارش از اسناد، دفاتر و حساب هاي هر سيستم امکان پذير است.
حذف اسناد ساير سيستم ها در سيستم حسابداري باعث برگشت عمليات در سيستم هاي ارسال کننده سند مي شود.

امکانات :

 • ساختار ماتريسي حساب ها
 • پيش بيني شش سطح حساب، شامل گروه حساب، حساب هاي كل، معين و سه سطح مستقل تفصيلي شناور
 • استفاده از طبقات در گروه بندي حساب هاي تفضيلي و امکان تخصيص هر حساب تفضيلي به چند گروه حساب
 • تعداد ارقام سطوح حساب ها متغير مي باشد
 • تعيين ويژگي حساب هاي معين بر اساس ماهيت، کنترل سيستمي و موقعيت در صورت هاي مالي
 • استفاده از ابزار شرح هاي كمكي براي هر حساب معين در صدور اسناد
 • ورود اطلاعات در پيش نويس سند و يا ثبت سند به صورت موقت و دائم و انتقال اطلاعات از پيش نويس به سند و بالعکس
 • کنترل عدم تغيير سند حسابداري پس از رسيدگي توسط ساير کاربران
 • ورود اطلاعات ارزي در سند حسابداري ارزي براي کليه حساب های معين و تفضيلي با امکان تبديل ارزها و گزارشات مربوطه
 • پيش بيني انواع قابليت ها در سند حسابداري اعم از دسترسي به حساب ها و بازديد مانده ها و دفاتر
 • امكان صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه و اختتاميه دوره هاي مالي
 • امکان صدور اسناد تسهيم هزينه، اسناد قيمت تمام شده و اسناد بستن حساب هاي موقت
 • امکان پيوست کردن انواع فايل هاي الکترونيکي به سند حسابداري
 • بررسي حساب ها در كليه سطوح، تهيه گزارشات در هر مقطع و تهيه انواع نمودارهاي مقايسه اي با فيلترهاي محدوده زماني، محدوده اسناد، نوع اسناد، با يا بدون احتساب اسناد (افتتاحيه، اختتاميه، بستن حساب هاي موقت، سند قيمت تمام شده)
 • امكان بررسي حساب ها از طريق طبقات تعريف شده در حساب هاي تفصيلي و اخذ گزارش از آنها در محدوده فيلترهاي معرفي شده در بالا
 • تهيه گزارشات تحليلي با استفاده از ماتريس كردن  هاي اطلاعاتي حسابداري و ايجاد انواع گزارش هاي پيچيده مالي در محدوده فيلترهاي معرفي شده در بالا
 • گزارش دفاتر حساب از چند سال مالي
 • پيش بيني تهيه انواع گزارشات نموداري
 • پيش بيني انواع گزارشات استاندارد و ترازهاي چهار و هشت ستوني و تراز تغييرات
 • امکان تهيه گزارشات ترکيبي از سطوح مختلف حساب ها
 • گزارش گيري پويا براي طراحي و ساخت گزارش هاي خاص در محيط Crystal Report
 • ابزار طراحي و فراخواني اطلاعات از سيستم حسابداري به محيط Excel براي توليد انواع گزارشات مورد نياز مديريت (به صورت Pivot)
 • تهيه اتوماتيک صورت هاي مالي (ترازنامه، سودو زيان) و گزارشات تحليلي صورت هاي مالي
 • وجود ابزار تهيه يادداشت هاي صورت هاي مالي
 • وجود ابزار حسابداري تجميعي به منظور تجميع اطلاعات شركت اصلي و شركت هاي فرعي و يا شركت اصلي و شعب، جهت تهيه صورت هاي مالي تجميع شده و بررسي حساب هاي گروه شركت ها
 • حسابداري واحدهاي عملياتي : صدور اسناد بين واحدهاي عملياتي (بر اساس مبادلات بين واحدهاي داخلي) و تعيين تراز آزمايشي و سود و زيان هر واحد عملياتي با هدف اجراي حسابداري سنجش مسئوليت و محاسبه سود و زيان هر نوع فعاليت
 • تهيه بودجه حسابداري بر اساس دوره هاي مورد نظر و اخذ گزارشات مربوطه

نکات مهم و قابل توجه :

 • از آنجا که نرم افزارهای حسابداری فقط برای یک صنعت بخصوص طراحی نمی شوند بنابراین بایستی توانایی ارائه نتایج بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی را داشته باشند. مجموعه نیازهای اطلاعاتی مدیران و الزامات گزارشگیری بیرونی و اعمال کنترل های داخلی ، نیاز به ساختار حساب مناسب در نرم افزار حسابداری را طلب می نماید. ساختار حساب سیستم حسابداری فراسامانه از توانایی بالایی برخوردار می باشد که مختصری از آن در فایل پیوست توضیح داده شده است.

 ساختار حساب ساختار حساب در سیستم فراسامانه

 • زمان زیادی از وقت حسابداران در استفاده از فرم مرور حساب ها می گذرد و این فرم از مطلوبیت بالایی نزد حسابداران برخوردار است بطوریکه از طراحی مناسب جداول سیستم بتوان بهترین گزارشات را در زمانی سریع بدست آورد. مرور حساب ها در سیستم حسابداری فراسامانه کامل ترین فیلترها را دارد. خلاصه ای از آن را در ویدیوی پیوست مشاهده فرمائید.

 

بروشور سیستم حسابداری مالی بروشور سیستم حسابداری مالی (حجم ۶۸۷ کیلوبایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم حسابداری مالی (حجم ۴,۱۶ مگابایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم حسابداری مالی (حجم ۳,۲۱ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم حسابداری مالی