سیستم انبار و حسابداری انبار فراسامانه

سيستم انبار از مجموعه سيستم هاي عملياتي است و به سبب ارتباط گسترده اي که اطلاعات کالايي با عمليات جاري شرکت ها دارد لذا قابليت هاي زيادي بايد درآن ديده شود. تنوع کالاها، تعدد کيفيت کالاها، تنوع اسناد انبار، خصوصيات عمليات مقداري و ريالي انبار و بسياري ديگر از ويژگي هاي سيستم انبار در نرم افزار انبار فراسامانه ديده مي شود. اين نرم افزار با نرم افزار موجود و مرسوم فرق هايي دارد که ماحصل تحليل جامع و رويکرد جديدي نسبت به اين سيستم است.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم انبار با سيستم هاي خريد و فروش کالايي، خريد و فروش خدمات، اموال، مديريت مواد اوليه، برنامه ريزي محصول، توليد، سفارشات و بهاي تمام شده ارتباط دارد و نتيجه عمليات ريالي خود را به سيستم حسابداري انتقال مي دهد.

امکانات :

 • امكان تعريف انبارهاي مختلف
 • تعريف انواع کالا بر حسب ماهيت کالاها
 • ايجاد كدينگ كالاها در سطوح متغير و تعداد ارقام متغير در هر سطح
 • معرفي کالاها مستقل از انبارها و امکان تعيين کالاي جايگزين
 • امکان تعيين قيمت استاندارد و بارکد براي هر کالا
 • امکان معرفي تاريخ مصرف براي کالاهاي منقضي شونده و پيگيري آن در تمامي مراحل و اعمال روش FIFO  در مصرف و خروج آنها از انبار
 • تعريف مراكز هزينه، پروژه ها و قراردادها (هر کدام در دو سطح) و استفاده از آنها در اسناد انبار
 • امکان ثبت عمليات خريد ارزي و صدور اسناد حسابداري ارزي خريدهاي مرتبط با انبار
 • استفاده از واحدهاي فرعي براي هر كالا
 • استفاده از روش هاي قيمت گذاري ميانگين متحرك و FIFO
 • استفاده از ويژگي در تعريف کالا به منظور معرفي درست کالا و تسهيل درکدينگ کالاها
 • ارائه درختواره كالاها
 • تعريف انواع اسناد انبار بر حسب ماهيت فعاليت هاي مربوطه
 • صدور سفارش خريد و پيگيري سفارشات خريداري نشده و لغو سفارشات منصرف شده
 • ارائه فرم هايي در جهت ايجاد و تکميل فرآيند درخواست کالا از انبار، سفارش خريد، خريد، رسيد موقت، رسيد قطعي مقداري، رسيد ريالي، تحويل کالا (حواله مقداري، حواله ريالي) و عمليات مرجوعي
 • امکان استفاده از سيستم به طور مستقل توسط انباردار (انبار مقداري) و حسابداري انبار (انبار ريالي) و همزمان
 • تخصيص حساب هاي مصرف به كالاهاي مصرفي در اسناد مربوطه
 • ايجاد سند حمل (بارنامه) و اعلام هزينه ريالي آن و تاثير در قيمت گذاري کالاي وارده
 • امکان انتقال اسناد هزينه مرتبط با اسناد انبار از حسابداري و تاثير در قيمت گذاري کالاهاي وارده و صدور سند حسابداري مربوطه
 • صدور اسناد حسابداري انبار و ثبت آنها در سيستم حسابداري مالي و انجام کنترل هاي حذف و برگشت اطلاعات و امکان ارسال مجدد اسناد اصلاحي
 • انتقال عمليات انبار بر روي اموال موجود در انبار به سيستم اموال و تغيير در وضعيت اموال
 • نگهداري اطلاعات و سوابق خريداران
 • ثبت فاكتورهاي خريد و پاس کردن سفارشات خريد
 • انتقال اطلاعات خريد به سيستم انبار براي استفاده در قيمت گذاري كالا
 • پاس کردن مطالبات مشتريان با توجه به اطلاعات دريافتي از سيستم خزانه داري
 • صدور اسناد حسابداري مرتبط با خريد
 • صدور تگ هاي انبار
 • عمليات انبار گرداني و ارائه مغايرت انبار و صدور اسناد رسيد و حواله مغايرت انبارگرداني و صدور اسناد حسابداري مربوطه
 • تاييد اسناد انبار و عدم امکان تغيير در اسناد تاييد شده
 • امکان انتقال مانده هاي مقداري و ريالي موجودي کالاي هر انبار به دوره مالي بعد
 • اخذ گزارش هاي جامع موجودي كالا در كليه انبارها به تفكيك گروه و زير گروه هاي كالا
 • اخذ گزارشات مصرف کالا در کارگاه ها و مراکز هزينه
 • اخذ گزارشات کالاهاي مصرف شده در پروژه ها و قراردادها
 • ارائه گردش كليه اسناد موجود در سيستم به تفكيك نوع سند (درخواست ها، سفارش ها و …) و استفاده از فيلترهايي مانند (محدوده، تاريخ، طرف حساب و …)
 • وجود ابزار گزارش گيري پويا براي طراحي و ساخت گزارشات خاص

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم انبار و حسابداری انبار بروشور سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم انبار و حسابداری انبارپرزنت سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم ۳,۲۱ مگابایت)

پرزنت سیستم انبار و حسابداری انبارپرزنت سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم ۴,۰۸ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم انبار و حسابداری انبار