سیستم انبار و حسابداری انبار فراسامانه

بازدید: 3652

سيستم انبار از مجموعه سيستم هاي عملياتي است و به سبب ارتباط گسترده اي که اطلاعات کالايي با عمليات جاري شرکت ها دارد لذا قابليت هاي زيادي بايد درآن ديده شود. تنوع کالاها، تعدد کيفيت کالاها، تنوع اسناد انبار، خصوصيات عمليات مقداري و ريالي انبار و بسياري ديگر از ويژگي هاي سيستم انبار در نرم افزار انبار فراسامانه ديده مي شود. اين نرم افزار با نرم افزار موجود و مرسوم فرق هايي دارد که ماحصل تحليل جامع و رويکرد جديدي نسبت به اين سيستم است.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم انبار با سيستم هاي خريد و فروش کالايي، خريد و فروش خدمات، اموال، مديريت مواد اوليه، برنامه ريزي محصول، توليد، سفارشات و بهاي تمام شده ارتباط دارد و نتيجه عمليات ريالي خود را به سيستم حسابداري انتقال مي دهد.

امکانات :

نکات مهم و قابل توجه :

 

بروشور سیستم انبار و حسابداری انبار بروشور سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم انبار و حسابداری انبارپرزنت سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم ۳,۲۱ مگابایت)

پرزنت سیستم انبار و حسابداری انبارپرزنت سیستم انبار و حسابداری انبار (حجم ۴,۰۸ مگابایت)