سیستم فروش فراسامانه

سيستم فروش کالايي براي کنترل سطح موجودي کالا و اختيار برداشت با سيستم انبار ارتباط مستقيم و با مشتريان بر حسب سابقه و ميزان اعتبار مشتري و قراردادهاي منعقده و با توجه به سازمان فروش با مراکز فروش و در خصوص فروشندگان با عاملين فروش و واسطه هاي فروش و براي محاسبات مبلغ و حسابداري فروش با محاسبات ريالي و ارزي و اسناد فروش به تفکيک فروش هاي قراردادي و پروژه اي، برگشت از فروش، تخفيفات پس از فروش و انواع هزينه هاي فروش و اضافات بر فروش درگير است. فروش ها بر حسب سفارشات مشتريان مديريت مي شود و فرآيند سفارشات خريد نيز در موسسات بازرگاني از اين طريق تکميل مي شود.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم فروش با سيستم هاي انبار، حساب هاي دريافتني، تدارکات، خزانه داري، پرسنلي و برنامه ريزي محصول ارتباط دارد و نتيجه عمليات مقداري خود را به سيستم انبار و عمليات ريالي خود را به سيستم حسابداري انتقال مي دهد.

امکانات :

 • نگهداري اطلاعات و سوابق فروشندگان
 • استفاده از جداول مشترک با ساير سيستم ها در خصوص کالاها، اسناد انبار و انبارها و گزارشات مربوطه
 • معرفي و نگهداري اطلاعات مراکز فروش و عاملين فروش
 • معرفي واسطه ها و تعيين نحوه اعطاي پورسانت
 • رزرو كالا براي مشتريان
 • تعريف مراكز هزينه، پروژه ها و قراردادها (هر کدام در دو سطح) و استفاده از آن ها در اسناد فروش
 • تعيين سقف اعتبار براي مشتريان بر اساس گردش حساب
 • ثبت اطلاعات صورتحساب فروش
 • امکان صدور فاکتور فروش ارزي و صدور اسناد حسابداري ارزي مربوطه
 • صدور پيش فاكتور و ثبت فاكتور فروش ريالي
 • امکان تعريف كليه پارامترهاي مؤثر در قيمت پيش فاكتور و فاكتور (درصد عوارض شهرداري، درصد عوارض آموزش و پرورش، تخفيف و …)
 • ارائه گردش كليه اسناد موجود در سيستم به تفكيك نوع سند (سفارش ها ، فاكتورها و …) و استفاده از فيلترهايي مانند (محدوده، تاريخ، طرف حساب و …)
 • ارائه فرم هايي در جهت ايجاد و تکميل فرآيند فروش شامل : سفارش مشتريان، پيش فاکتور فروش، حواله فروش، صورتحساب فروش، تخفيفات نقدي فروش، تسويه ريالي فاکتور فروش و برگشت از فروش
 • كنترل وضعيت حساب مشتريان در هنگام صدور حواله يا فاكتور بر اساس دريافت و پرداخت و اعتبار مشتري
 • صدور اسناد حسابداري انبار و ثبت آن ها در سيستم حسابداري مالي و انجام کنترل هاي حذف و برگشت اطلاعات و امکان ارسال مجدد
 • ارائه گزارشات فروش به تفكيك انواع كالا، انواع فعاليت مشتريان و ساير اقلام اطلاعات مشتريان
 • تهيه صورت وضعيت حساب مشتريان
 • پاس کردن بدهي هاي مشتريان با توجه به اطلاعات دريافتي از سيستم خزانه داري
 • محاسبات پورسانت فروش واسطه ها
 • مقايسه ميزان فروش در دوره هاي مختلف
 • گزارش سود و زيان کالاهاي فروش رفته به تفکيک خريدار، نوع سند، محدوده تاريخي، قرارداد، پروژه، انبار و ...
 • محاسبه سود هر فاکتور
 • محاسبه سود فروش کالاها به تفکيک گروه هاي کالا
 • ارائه ليست بهترين مشتريان
 • گزارش جامع فروش بر اساس خريداران
 • گزارش اعتبار مشتريان

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم مدیریت فروش بروشور سیستم مدیریت فروش (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم مدیریت فروشپرزنت سیستم مدیریت فروش (حجم ۱,۳۱ مگابایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم مدیریت فروش (حجم ۱,۶۴ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم فروش