سیستم فروش فراسامانه

بازدید: 1826

سيستم فروش کالايي براي کنترل سطح موجودي کالا و اختيار برداشت با سيستم انبار ارتباط مستقيم و با مشتريان بر حسب سابقه و ميزان اعتبار مشتري و قراردادهاي منعقده و با توجه به سازمان فروش با مراکز فروش و در خصوص فروشندگان با عاملين فروش و واسطه هاي فروش و براي محاسبات مبلغ و حسابداري فروش با محاسبات ريالي و ارزي و اسناد فروش به تفکيک فروش هاي قراردادي و پروژه اي، برگشت از فروش، تخفيفات پس از فروش و انواع هزينه هاي فروش و اضافات بر فروش درگير است. فروش ها بر حسب سفارشات مشتريان مديريت مي شود و فرآيند سفارشات خريد نيز در موسسات بازرگاني از اين طريق تکميل مي شود.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم فروش با سيستم هاي انبار، حساب هاي دريافتني، تدارکات، خزانه داري، پرسنلي و برنامه ريزي محصول ارتباط دارد و نتيجه عمليات مقداري خود را به سيستم انبار و عمليات ريالي خود را به سيستم حسابداري انتقال مي دهد.

امکانات :

نکات مهم و قابل توجه :

 

بروشور سیستم مدیریت فروش بروشور سیستم مدیریت فروش (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم مدیریت فروشپرزنت سیستم مدیریت فروش (حجم ۱,۳۱ مگابایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم مدیریت فروش (حجم ۱,۶۴ مگابایت)